Biografie Emmy Stultiens-Vries

De grondslag

Emmy Stultiens Emmy Stutiens-Vries is geboren op 23 juli 1980 te Hunsel in een muzikaal gezin. Haar vader was godsdienst- en muziekdocent op een middelbare school en speelde piano en haar moeder zong. Muziek kreeg ze letterlijk met de paplepel ingegoten.
Al snel werd haar voorliefde voor de dwarsfluit duidelijk. Maar helaas mocht ze als 5 jarige nog niet met een muziekopleiding beginnen.
Op datzelfde moment kreeg haar vader de leiding over een kinderkoortje in Hunsel (de zangertjes van Sint Jacobus). Hoewel ze nog eigenlijk te jong was en niet kon lezen, mocht ze meedoen.
Op den duur was Emmy oud genoeg om echt te starten. Twee jaar blokfluiten kon beginnen. Na één jaar had ze het zo'n beetje gezien, ze kon alle grepen en ritmes. Om haar bezig te houden gaven haar ouders haar een tenorblokfluit mee, zodat er nog een beetje uitdaging was.

De start

Eindelijk kon het echte werk op de dwarsfluit beginnen. Haar eerste docente was Margaret Hollands, ze kreeg in Thorn les bij Kreato, daarna kreeg ze les van Petra Cloosen. Na de verhuizing van Hunsel naar Weert kreeg ze les (via het Rick) van Leo Stratermans.
Met haar harpspelende zus (Ineke Vorst- Vries) speelde ze geregeld samen. Van exposities tot concerten.
Wonende in Weert kreeg haar vader de vraag of hij weer het koor in Altweerterheide wilde dirigeren en begeleiden. Al snel waren Emmy en Ineke ook lid van het koor en voor de pauze splitsten ze het koor op. Emmy kreeg de sopranen onder haar hoede en Ineke de alten.

Conservatorium

Na het VWO-examen in 1999 is Emmy begonnen op het Conservatorium bij Peter Rijkx in Maastricht. In het eerste jaar van het conservatorium werd ze dirigente van het dameskoor van groenenwoud te Weert.
In het derde jaar liep ze stage bij Kreato en binnen het jaar werd ze als dwarsfluitdocent aangenomen. Het vierde jaar afgestudeerd als Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus voor dwarsfluit met als bijvak piano. Meteen daarna is ze verder gaan studeren aan het conservatorium in Luxemburg bij
Carlo Jans en in maart 2007 afgestudeerd aan het conservatorium in Luxemburg "Diplom de Concert".

Heden

Gedurende en volgend op deze studies ontwikkelde Emmy zich verder. Zo volgde zij masterclasses voor dwarsfluit, piccolo, barok- en kamermuziek bij oa. Tatjana Ruhland, Johan Rijken , Gaby van Riet, Robert Aitken, James galway, Carlo jans, Verena Bosshard, Anna Garzuly, Jean-Claude Gerard, Ewa Rzetecka, Wally Hase en Jacques Zoon.
Emmy is in 2004 getrouwd en in 2010 moeder geworden van een tweeling. Van augustus 2002 tot augustus 2012 werkzaam, bij muziekschool Kreato te Thorn, als docent dwarsfluit, piccolo, altdwarsfluit, basdwarsfluit en pijperfluit. Sinds januari 2013 verbonden aan Myouthic te Thorn.
Emmy heeft de leiding over verschillende fluitensembles en helpt geregeld uit bij harmonieën op dwarsfluit en/of piccolo. Ze geeft regelmatig groepsrepetities voor fluit/hobo, vaak ter voorbereiding van een concours.
Ze speelt en zingt rouw-en trouwdiensten en verzorgt de muzikale omlijsting bij lezingen of recepties. Ze heeft ook meegewerkt aan de bekende Cuyper kamerconcertenreeks te Roermond. Momenteel dirigeert ze nog twee koren: Corde et Animo uit Someren-Heide en Combo Cantorij uit Someren. In 2012 is ze als freelancer begonnen onder de naam Flute time.

Aristoteles:"De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten."


© www.mijn-eigen-website.nl (design)