Koordirigent

Dirigent

Als 5-jarige bij het kinderkoortje, onder leiding van mijn vader, kreeg ik het dirigeren bijna letterlijk met de paplepel ingegoten. Op mijn 14e kreeg ik een gedeelte van een van zijn koren onder mijn leiding. In mijn 19e levensjaar kreeg ik een dameskoor onder mijn hoede en al snel kwamen er koren bij. Toen ik op den duur meer uren ging lesgeven, werden 4 koren jammer genoeg gewoon teveel. Op dit moment dirigeer ik nog twee koren. Corde et Animo in Someren-Heide en Combo Cantorij in Someren.

Corde et Animo

Corde Sinds 2005 ben ik dirigent van Corde et Animo uit Someren-Heide. Een bijzonder koor als je kijkt naar de leeftijden. Dit varieert van ergens begin 20 tot begin 80 jaar.

Het is een gezellig gemengd koor wat 4-stemmig zingt. Hoewel het geen kerkkoor is, zingt het met enige regelmaat ook missen in de kerk van Someren-Heide en soms ook in Someren-Noord. Met de plaatselijke fanfare Sint-Jozef en de drumband is er een hechte band. Optreden samen met de fanfare en/of drumband wordt elk jaar gedaan. Meestal in de vorm van een kerstconcert, maar dit jaar zal het waarschijnlijk op een andere manier gaan. Sinds ik dirigent ben is er een andere weg ingeslagen wat muziekkeuze betreft. Op dit moment zingen ze vooral popliedjes.
Op de donderdagavond van 20:30 tot 22:30 is er repetitie in "de Bunt" te Someren-Heide. Corde et Animo.

Combo Cantorij

Combocantorij Pastor Verhees werd in 1987 aangesteld als pastor van de parochie H.Lambertus te Someren en nam kort daarna het initiatief tot oprichting van het koor Combo Cantorij. Op 18 november 1987 was de oprichting een feit en op 5 januari 1988 werd de eerste H.Mis opgeluisterd.

Nog steeds wordt regelmatig, ongeveer 15 maal per jaar, in deze kerk opgetreden door Combo Cantorij. Het koor bestaat momenteel uit 36 zingende leden, verschillende leden zijn naast zingen ook actief in de muziekcommissie of tekstgroep. De muziekcommissie stelt voor elke H.Mis het programma samen, bestaande uit liederen die bij het thema van de viering passen. De tekstgroep verzorgt vanaf 1994 de prachtige en betekenisvolle teksten die tijdens de vieringen worden voorgelezen. De begeleiding wordt verzorgd door een combo bestaand uit drums (Frank Maas), keyboard (Jan Sjoerd Lammers) en dwarsfluit (Nicole Lardinois).
In 2012 heeft Combo Cantorij haar 25-jarig jubileum gevierd met een dagje uit naar Maastricht, een grandioze feestavond en een druk bezochte jubileumviering in de Lambertuskerk. Het koor repeteert op donderdagavond van 19:00 tot 20:15 uur in de zangzaal van cultureel centrum De Ruchte. Na afloop blijft het merendeel van de leden nog even gezellig nakletsen. Heb je interesse om lid te worden van Combo Cantorij, kom gerust geheel vrijblijvend eens luisteren tijdens de repetitie. Vooral de mannen kunnen wel wat versterking gebruiken. Combo Cantorij staat eind 2006 onder leiding van mij. Het koor is de laatste jaren naar een hoger niveau gegroeid en heeft een aantal bijzondere optredens gerealiseerd. Voorbeelden daarvan zijn regelmatige deelname aan Someren Z/Swingt, een concert samen met fanfare St.Jozef uit Someren-Heide in en deelname aan het winterconcert in Someren-Heide samen met koor Corde et Animo en fanfare en drumband St.Jozef. Ook met het seniorenorkest in Someren is al vaker samengewerkt. Raadpleeg daarvoor regelmatig de agenda van Combo Cantorij.


© www.mijn-eigen-website.nl (design)